Čivava Domácí štěstí a Novopacký klenot - Informace o plemeni čivava - Chov

Home
Novinky
Naši psi
Naše feny
Štěňata čivav
Odchovy
Čivava-info
Kontakt
Odkazy


  od 02.08.2007 

English

Informace o plemeni čivava - CHOV:.: Výstavy :.
Dopisy od našich štěňátek:

Cilie (září 2008)


Charakteristika čivavy:

Čivava je nejmenším uznaným plemenem světa. Přesto cílem chovu není odchovávat kuriozní minipsíky, ale zdravé, vitální a temperamentní čivavy.
Vyskytne-li se ve vrhu extrémně malý jedinec, snaží se každý rozumný chovatel najít pro něj domov tam, kde si je jistý, že čivava nebude použita v dalším chovu, kde bude čivava "jen" domácím společníkem. Další miniaturizace plemene je nežádoucí - vedla by k mnoha vývojovým anomáliím a k úmrtnosti mladých psů.
Čivava miluje procházky, sluníčko, ale taky dovádění ve sněhu, hlavně v tom rozbředlém a bláto pro ně při hrách není překážkou. Když je unavená, ráda se schoulí na "člověčí" klín, kde se jí nejlépe usíná. Nejlépe se čivavě ale spí v lidské posteli.

Čivava, stejně jako každé jiné plemeno se dá vychovat buď dobře nebo špatně. Záleží jen na člověku, jak si svého pejska vychová. Je to velice inteligentní plemeno a snadno pochopí základní povely.


Historie čivavy:

Toto miniaturní plemeno pochází z území dnešního Mexika, kde místní indiánské kmeny chovaly miniaturní psíky k uctění svých božstev.
Díky dovozům tohoto miniaturního psíka do USA americkými turisty se na začátku minulého století v USA zformoval první klub chovatelů tohoto plemene.
Dá se říci, že kolébkou pro rozvoj tohoto plemene je USA, v Mexiku se s registrovaným chovem začalo mnohem později - dokonce byla z USA zpět do Mexika importována "nová krev" pro podporu mexického chovu.
Prvnim importem do Evropy se může pochlubit Velká Británie.
Do ČR (Československa) byla dovezena první fena z USA v roce 1971 (krátkosrstá fena Carissima Cati-Ettes - ch.stanice "z Neuštejna"). Do té doby se čivavy sice na našich výstavách ukazovaly, ale byly v majetku zahraničních vystavovatelů.
První dlouhosrstou čivavou byl dovezený pes ze SRN - Ziesel vom Steppenbrunnen (1976).

I čivava prochází nadále vývojem - dříve mívaly čivavy úzké hlavy, delší čumáčky a neměly tak výrazný stop. Dnes se preferují jablíčkové hlavy, stop by měl mít pravý úhel a čumák má být malinko zvednutý a tak dlouhý, jak jsou daleko od sebe oči. Mělo by to tvořit trojúhelník.


Střípky z chovatelského dění:

rok 2007:
•  zrušení číselného bonitačního kódu - v průkazu původu se bude uvádět pouze slovně "chovný - nechovný", v bonitační kartě budou vady uvedeny také slovně (příklad úzká hlava, volné lokty...)
•   změna u krycích listů: krycí pes se nebude uvádět do krycího listu předem, zapíše se až při krytí a krycí list musí být podepsán jak majitelem feny, tak majitelem krycího psa.


rok 2008:
(platnost od 01.01.2009)
•  znovuzavedení číselného bonitačního kódu
•  povinné testy DNA všech bonitovaných jedinců
•  při zapůjčení krycího psa ze zemí patřících pod FCI na kratší dobu 12 měsíců se uznává chovnost ze země bydliště krycího psa
•  importovaný pes musí splnit české podmínky pro chov (bonitaci)
•  zrušení rebonitací
•  uznání výstavy ze zahraničí (minim. CAC výstava) s oceněním Výborný - Velmi dobrý
•  pro uznání titulu Klubový Champion lze použít následující tituly ze zahraničí - Klubový vítěz, Vítěz Speciální výstavy, CACIB, BOB
•  zrušení kontrol vrhu - kontrola se provede pouze na vyžádání chovatelem


rok 2009:
•  STANDARD:
•  fontanela - vyřazující vada z chovu
(Je třeba vyčkat na výsledky doplňujícího jednání mezi zemí původu a FCI. Na základě změny standardu výbor klubu doporučuje majitelům s ne zcela uzavřenou fontanelou odklad bonitace do vyššího věku čivavy)
•  merle - U štěněte merle bude do PP zapsáno NESTANDARD – MERLE
Chovný pes nebo fena plemene čivava barvy merle bude plemennou knihou vyřazen ze seznamu chovných jedinců.
•  "pátý prst" na přední končetině není paspárek.
•  CHOV:
•  od 01.01.2010 je povinné čipování.
•  zrušení testů DNA s okamžitou účinností.
•  chov rozdělen na chov "kontrolovaný" a chov "výběrový":
"KONTROLOVANÝ chov": s účinností od 01.01.2010 zavedení Popisného svodu s tím, že komise nemá právo vyloučit z chovu jedince s vylučujícími vadami. Výsledek Popisného svodu bude vyjádřen číselným kódem vycházejícím z dosavadního bonitačního kódu a bude zapsán do rodokmenu zvířete.
Chovnost bude udělena za předpokladu, že zvíře ještě absolvuje alespoň dvě výstavy (minimálně jednu krajskou a jednu vyššího řádu) s výsledkem velmi dobrý nebo výborný. Výstavy je možno absolvovat po dosažení 12 měsíců věku zvířete před i po Popisném svodu. Posouzení musí být od dvou různých rozhodčích.
"VÝBĚROVÝ chov": povinné testy DNA, účast na CAC výstavách v ČR s výsledkem Výborný, povinné vyšetření pately 0/0 , skus nůžkový nebo klešťový, popisný svod, zuby 6/6.
•  Klubový Champion - návrat k původnímu hodnocení platnému do 11/2008.
(Bodový limit pro uznání titulu je: pes-250bodů, fena- 200bodů, zároveň musí být splněna podmínka získání některého z titulů - Národní vítěz, Klubový vítěz, Vítěz Speciální výstavy, CACIB, BOB - pouze z výstav v ČR. Ostatní body mohou být započítány i ze zahraničních výstav a to od 9 měsíců věku psa nebo feny.)


nic
nic
   Webmaster:   Casper Bohemia - webdesign, Painting Photos